POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej http://gafdesign.pl/ (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z GAFDESIGN sp. z o.o., ul. Skowronków 9a, 43-200 Pszczyna, POLSKA (zwaną dalej „Przedsiębiorcą” lub „Gafdesign”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.Słownik


Przez następujące określenia należy rozumieć:

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;
„Przedsiębiorca” lub „GAFDESIGN” lub „my” - należy przez to rozumieć GAFDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowaną w Pszczynie pod adresem: ul. Skowronków 9a, 43-200 Pszczyna pod numerem NIP 6381784880;
„Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem http://gafdesign.pl/;
„Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem http://gafdesign.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez Przedsiębiorcę;
„Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, korzystającą z Usług, działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną.
„Formularz kontaktowy” – należy przez to rozumieć formularz służący do kontaktu z Przedsiębiorcą w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących działalności GAFDESIGN sp. z o.o. i oferowanych przez niego usług, umieszczony na Stronie w zakładce „Kontakt”, poprzez który Użytkownik może podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail; „Usługa przesłania informacji drogą elektroniczną” – należy przez to rozumieć wysłanie e-mailowej wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje na temat działalności Przedsiębiorcy, w odpowiedzi na uzupełnienie Formularza kontaktowego;
„Usługi” – należy przez to rozumieć usługi oferowane przez GAFDESIGN, w szczególności tworzenie stron internetowych oraz sklepów internetowych, tworzenie systemów zarządzania treścią sklepów internetowych oraz serwisów informacyjno – społecznościowych, zarządzanie serwerami, usługi hostingu, tworzenie identyfikacji wizualnej firmy, reklam, publikacji, materiałów identyfikacyjno-reklamowych.§ 1. Postanowienia wstępne


1. Niniejszą Stronę prowadzi Przedsiębiorca.

2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Przedsiębiorcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo wprowadzone poprzez Stronę wypełniając Formularz kontaktowy i przesyłając dane za pomocą pola z napisem „Wyślij”; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.

4. Strona może zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu naszej Strony, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.§ 2. Pliki cookies


1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.

2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka Plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.§ 3. Dane osobowe


1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest GAFDESIGN.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

4. Na Stronie nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Przedsiębiorstwo nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko.
Dane Kontaktowe, obejmujące adres mailowy, numer telefonu.
Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.
Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

6. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Formularza kontaktowego mogą być wykorzystane w celu dostarczenia przez Przedsiębiorcę Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną dla Użytkownika. Użytkownik może skorzystać z Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną po podaniu następujących danych osobowych w ramach Formularza kontaktowego: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest niezbędne do skorzystania z Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną.

7. W momencie, w którym korzystają Państwo z naszej Strony, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na naszej Stronie.§ 4. Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych


1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Podanie danych osobowych, o których mowa w paragrafie 3 (z wyłączenie numeru telefonu) jest niezbędne do realizacji Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną.

2. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Cel/czynność przetwarzania Typ danych osobowych Zawarcie i wykonanie umowy
Realizacja Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną lub Usług Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Zawarcie i wykonanie umowy
Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa GAFDESIGN oraz jego Stronie internetowej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, raportowanie oraz hosting) Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Techniczne
Uzasadniony interes Administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom) Ciążący na nas obowiązek prawny
Zarządzanie płatnościami. Egzekwowanie potencjalnych roszczeń Dane Tożsamości
Dane Finansowe
Wykonanie umowy Uzasadniony interes administratora (egzekwowanie przysługujących nam roszczeń)
Zarządzanie relacjami/obsługa Klienta:
Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach
Prośba o ocenę lub wypełnienie ankiety
Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Marketingowe i Komunikacyjne
Wykonanie umowy Ciążący na nas obowiązek prawny Uzasadniony interes administratora (posiadanie aktualnych danych oraz analiza w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług)
Zapewnienie odpowiedniej zawartości Strony oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Marketingowe i Komunikacyjne
Dane Techniczne
Uzasadniony interes administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych, reklamowej i identyfikacyjnej)2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich brak uniemożliwia świadczenie Usług.

3. Będą Państwo otrzymywać od nas informacje marketingowe jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.§ 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe


1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim: firmom księgowym, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom, aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

3. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).§ 6. Bezpieczeństwo danych


1. Przetwarzanie przez GAFDESIGN Państwa danych osobowych Użytkowników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Przedsiębiorstwa oraz są oni zobowiązani do poufności.

2. Przedsiębiorstwo przyjęło odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.§ 7. Czas przechowywania danych


1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane, chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.

4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.§ 8. Prawa związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego


1. Informujemy, że iż w pewnych sytuacjach przysługuje Państwu prawo zgłoszenia nam żądania przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, którymi administrujemy oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorcę. W tym celu należy skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: info@gafdesign.pl lub listownie na adres Przedsiębiorcy wskazany w niniejszej Polityce prywatności.

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w zakładce „Kontakt”.

3. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy: info@gafdesign.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

4. Mają Państwo prawo zgłoszenia Przedsiębiorcy żądania przesłania Państwa danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

5. GAFDESIGN bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, która zgłosiła jedno z żądań wymienionych w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Przedsiębiorca może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Przedsiębiorca może zażądać od Państwa określonych informacji, w celu weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

8. Osoba, której danymi osobowymi Przedsiębiorca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.§ 9. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian


1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie.

2. Dane kontaktowe GAFDESIGN wskazane są w zakładce „Kontakt”.

3. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez GAFDESIGN uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: info@gafdesign.pl lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Kontakt”.